Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 19 lipca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.21.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15 czerwca 2022 r., - WB1-PP.6733.21.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.21.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 28 września 2021 r. o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.61.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.61.2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.61.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.31.2021 z dnia 24 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.31.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.15.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.31.2021

Strony